Hospicjum domowe dla dzieci

Wielkopolskie hospicjum domowe dla dzieci obejmuje specjalistyczną opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi i innymi schorzeniami ograniczającymi życie na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego.

Celem pracy wielospecjalistycznego zespołu jest umożliwienie naszym najmłodszym podopiecznym spędzenia ostatnich miesięcy, tygodni lub nawet dni ich życia we własnym domu, w otoczeniu kochającej rodziny. Naszym zadaniem jest roztoczenie profesjonalnej i troskliwej opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej nad pacjentem i jego rodziną w trakcie choroby i w okresie żałoby, po stracie najbliższej osoby. Małym pacjentom zapewniamy również wsparcie wolontariuszy i opiekę rehabilitanta.

Hospicjum bezpłatnie wypożycza specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym koncentratory tlenu, pulsoksymetry, ssaki, inhalatory, pompy infuzyjne i inne.

W skład zespołu wchodzą:
lekarze ze specjalizacją z zakresu medycyny paliatywnej, pediatrii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii i inni,
– wysoko wykwalifikowane pielęgniarki posiadające kursy z zakresu medycyny paliatywnej, opieki długoterminowej oraz anestezjologii i intensywnej opieki,
rehabilitanci, psychologowie, pracownicy socjalni oraz wolontariusze.

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
tel.: 61 855 11 76/fax.: 61 855 32 30

Wymagane dokumenty:
– skierowanie do objęcia opieką hospicjum domowego dla dzieci,
– kopia wypisu ze szpitala z rozpoznaniem
– dokument potwierdzający ubezpieczenie.