Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie

Pod opieką naszego zespołu domowego pozostają również dzieci i osoby dorosłe z niewydolnością oddechową, które wymagają stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora, ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagającej hospitalizacji, wymagającej jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Oprócz specjalistycznej opieki zapewniamy naszym podopiecznym, niezbędny sprzęt medyczny oraz badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
tel.: 61 855 11 76 /fax.: 61 855 32 30

Wymagane dokumenty:
– skierowanie do objęcia opieką,
– karta informacyjna leczenia szpitalnego,
– wyniki badań,
– kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych w zakresie wentylacji mechanicznej, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii,
– dokument potwierdzający ubezpieczenie.