Działalność statutowa

Opieka paliatywna-hospicyjna ma na celu roztoczenie wszechstronnej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby. Jej istotę określa umiejętne połączenie wrażliwości na ludzkie cierpienie i pełnego troski pochylenia się nad człowiekiem cierpiącym, ze skutecznymi i profesjonalnymi metodami niesienia chorym pomocy. Zrozumienie potrzeb pacjentów i roztoczenia działań chroniących chorego i jego rodzinę, zapewniających poprawę jakości życia i godne umieranie. Opieka ta uwzględnia potrzeby psychiczne, socjalne, duchowe i somatyczne chorych oraz wspiera rodzinie w trakcie choroby bliskiej osoby i w okresie osierocenia.

Wolontariusze – ludzie o różnych zawodach i zakresie działalności, którzy podejmują się dobrowolnie i bezpłatnie brać udział w opiece paliatywnej, rozumieją i akceptują jej zasady, winni cechować się wrażliwością, uczciwością i zdolnością do empatii.

Naczelna zasada działania naszego Stowarzyszenia to:
– każda osoba u schyłku swego życia, potrzebująca pomocy, musi ją uzyskać.

Ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi z działalności naszego Stowarzyszenia można zapoznać się pod adresem https://bopp.pozytek.gov.pl/ – wpisując w wyszukiwarce nasz numer KRS 0000076882
lub tutaj w sprawozdaniu
Cały statut do przeczytania