Nasza historia

Nasza historia

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” powstało w styczniu 1997 roku z inicjatywy ludzi pragnących nieść bezinteresowną pomoc osobom nieuleczalnie chorym w ostatnim okresie ich życia.
W 1998r. powołano Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych, które obejmuje opieką domową pacjentów z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi.
W 1999r. założono Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci, które otacza wszechstronną opieką nieuleczalnie chore dzieci w ich domach.
Hospicjum Domowe opiekuje się również osobami wymagającymi oddechu wspomaganego przy pomocy respiratora.
Prowadzimy także poradnię geriatryczną, poradnię leczenia bólu, poradnię medycyny paliatywnej oraz poradnię żywienia dojelitowego i tlenoterapię w warunkach domowych.

Ważne daty:

  • 17 marca 1998 roku odbyła się oficjalna sądowa rejestracja Stowarzyszenia
  • 01 czerwca 2004 roku WSWOP „Hospicjum Domowe” uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

WSWOP „Hospicjum Domowe”, zgodnie z założeniami statutowymi, zapewnia wszechstronną całościową opiekę nad pacjentem chorującym na nieuleczalne postępujące choroby, nie poddające się leczeniu przyczynowemu. Opieka obejmuje zapobieganie i uśmierzanie bólu i objawów somatycznych oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, a także wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby oraz po śmierci chorego w okresie osierocenia.

Na przestrzeni lat, dzięki codziennemu kontaktowi z pacjentami, mieliśmy okazję dostrzec narastające potrzeby w zakresie medycyny paliatywnej oraz geriatrii, dlatego też rozwijaliśmy działalność naszej placówki tworząc nowe poradnie, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Poznaniaków i Wielkopolan.

Ponieważ w naszych czasach zwiększa się populacja ludzi starszych, wspieramy zdrowie i aktywność seniorów poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Seniora. W naszym Centrum seniorzy mogą nieodpłatnie korzystać z konsultacji psychologicznej i prawnej. Prowadzimy też liczne programy poprawy zdrowia i jakości życia seniorów. Nasi uczestnicy uczą się języków obcych, chodzą na basen, biorą udział w zajęciach gimnastycznych, warsztatach z psychologiem oraz wykładach tematycznych.

Nasze działania skierowane są do osób mających problemy zdrowotne, ale również do tych seniorów, którzy żyją aktywnie i cieszą się w miarę dobrym zdrowiem. Wiemy bowiem, jak ważna w starszym wieku jest profilaktyka. Senior, który zacznie dbać o sprawność fizyczną i umysłową zanim zaczną się poważniejsze problemy w tych dziedzinach, ma duże szanse uniknąć tych problemów lub je zminimalizować.

Działalność Stowarzyszenia byłaby niepełna, gdyby nie pomoc naszych wolontariuszy, osób w różnym wieku, o różnych doświadczeniach, którzy nie pozostają obojętni na potrzeby innych i w miarę swych umiejętności i możliwości wpierają naszą działalność.