Sprawozdania z działalności

2017 rok

Bilans za 2017 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 rok
Rachunek zysków i strat za 2017 rok
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2017 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

2016 rok

Bilans za 2016 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016
Rachunek zysków i strat za 2016 r
Sprawozdanie merytoryczne z działaności za 2016
Wprowadzenie do sprawozdania fiansowego za 2016 rok

2015 rok

Bilans za 2015 rok
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 rok
Rachunek zysków i strat za 2015 rok
Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci stowarzyszenia za 2015 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok

2014 rok

Bilans za 2014 rok
Informacja dodatkowa za 2014 rok
Rachunek zysków i strat za 2014 rok
Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci OPP za 2014 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok

2013 rok

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe – opisowe
Bilans za rok 2013
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

2012 rok

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe – opisowe
Bilans za rok 2012
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

2011 rok

Sprawozdanie finansowe
Bilans za rok 2011
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego cz. 1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego cz. 2
Sprawozdanie finansowe
Bilans za rok 2010
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa cz. 1
Informacja dodatkowa cz. 2
Informacja dodatkowa cz. 3
Informacja dodatkowa cz. 4

2009 rok

Sprawozdanie finansowe
Bilans za rok 2009 cz. 1
Bilans za rok 2009 cz. 2
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa cz. 1
Informacja dodatkowa cz. 2
Informacja dodatkowa cz. 3
Informacja dodatkowa cz. 4