Władze, statut i podjednostki medyczne

Opieka paliatywno – hospicyjna ma na celu roztoczenie opieki nad chorym w terminalnej fazie choroby. Jej istotę określa umiejętne połączenie wrażliwości na ludzkie cierpienie i pełne troski pochylenie się nad człowiekiem cierpiącym, ze skutecznymi i profesjonalnymi metodami niesienia pomocy.


Władze WSWOP „Hospicjum Domowe”

Zarząd
Prezes: dr n. przyr. Krzysztof Sawiński
Wiceprezes: dr n med. Anna Jakrzewska-Sawińska
Sekretarz: Anna Ziółkowska
Skarbnik: Alicja Tuszyńska
Członek: Szymon Komorowski

Komisja Rewizyjna
Piotr Frydryszek
Andrzej Piechocki
Władysław Stróżyk
Izabella Wojciechowska Kania

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie.

Biuro
Dyrektor biura: dr n. przyr. Krzysztof Sawiński
Administracja i akcje charatatywne: Anna Ziółkowska
Główna księgowa: Irena Kostulak

Statut WSWOP „Hospicjum Domowe”
Nasz statut możesz przeczytać tu

Podjednostki medyczne WSWOP „Hospicjum Domowe”
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” jest podmiotem leczniczym prowadzącym trzy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wraz z przyporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi:

Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych
– Hospicjum domowe dla dorosłych
– Poradnia medycyny paliatywnej
– Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie

Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci
– Hospicjum domowe dla dzieci
— Opieka domowa nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie

Centrum Usług Leczniczych i Badań Profilaktycznych

– Poradnia geriatryczna

Poznańskie Centrum Seniora [LINK] nie jest osobną podjednostką medyczną, a projektem realizowanym dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania, adresowanym do poznaniaków, którzy ukończyli 60 rok życia. Prowadzimy w jego ramach działalność o charakterze informacyjno-doradczym (psycholog, prawnik), oferujemy specjalistyczną opiekę medyczną oraz zapewniamy dostęp do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych.

Świadczenia udzielane są bezpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu (61) 852 92 99

Działalność Poznańskiego Centrum Seniora jest współfinansowana przez Urząd Miasta Poznania