Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób.

136 955,00 – dotacja na rok 2018

Centrum Usług Senioralnych i Wsparcia Seniora to kompleksowy program służący zapewnieniu wsparcia społecznego, wzrostu dostępności i różnorodności oferty usług społecznych dla seniorów. Projekt dedykowany jest osobą, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Poznania oraz powiatu poznańskiego.
W programie oferowane są usługi:

1. usprawniająco – opiekuńcze w miejscu zamieszkania (dla osób o dużym stopniu niesprawności i osób z chorobami otępiennymi), do których zaliczają się:
-wspomagające usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne,
-usługi wspomagająco – edukacyjne w zakresie usprawniania funkcjonalnego,
-usługi edukacyjno – doradcze w zakresie właściwego sposobu odżywiania się,
-usługi psychologiczne – wsparcie indywidualne i reedukacja poznawcza;

2. społeczne realizowane poza miejscem zamieszkania:
-wsparcie rozwoju osobistego i funkcjonowania poznawczego ,
-usługi edukacyjne, poradnicze i doradcze m.in.: konsultacje dietetyczne, indywidualne wsparcie psychologiczne i trening poznawczy, kawiarenka dla seniora, indywidualne warsztaty dla osób o obniżonej sprawności poznawczej w Sali doświadczania świata,
-działania sportowo rekreacyjne i turystyczne: cykl grupowych zajęć sportowo – rekreacyjnych o charakterze ogólnorozwojowym, wyjazdy turystyczno – krajoznawcze i wyjścia kulturalne.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu i na jego zakończenie u uczestników prowadzona jest  ocena sprawności funkcjonalnej i poznawczej.

Celem programu jest zapewnienie dostępu do różnorodnej oferty usług społecznych dla seniorów, warunkującej zachowanie dobrej jakości życia, niezależności oraz sprawności psychofizycznej i funkcjonalnej w życiu codziennym.

Szczegółowe informacje i zapisy:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań,
pok. nr 19 tel 512 897 953

Zadanie finansowane z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej