Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób.

27 347,50 zł  – dotacja na rok 2018

Działanie dedykowane jest mieszkańcom Poznania po 50. roku życia. Zadanie polega na prowadzeniu programu profilaktyki kardiologicznej pod nazwą ,, Kardio 50 +” podczas którego odbywać się będą wykłady szkoleniowo – edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w starszym wieku. Celem zadania jest profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, a w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, a przez to redukcja ich występowania i natężenia w populacji osób starszych.

W każdym miesiącu odbywać będą się:
1. Jeden wykład z kardiologiem.
2. Jeden wykład z psychologiem.
3. Przesiewowe badania krwi dla osób uczestniczących w wykładach.

Badania dodatkowe dla osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia – wczesne wykrycie i leczenie chorób układu krążenia.

W ramach zadania zorganizowane będą dwa otwarte rajdy integracyjne NORDIC WALKING – promocja zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.

Szczegółowe informacje:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań, rejestracja tel. 61 855 11 76

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania