Klub Bednarska

42 000,00 zł  – dotacja na rok 2018

Działanie dedykowane jest mieszkańcom Poznania po 60. roku życia. Zadanie polega na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów pn. „Klub Bednarska” i utworzenia miejsca spotkań, gdzie wspierani przez koordynatora, spędzają czas wolny w sposób kreatywny i twórczy. Klub ma za zadanie integrować zrzeszonych w nim seniorów oraz wspierać ich aktywność i zainteresowania. Działalność klubu ma na celu między innymi przeciwdziałanie osamotnieniu.

Na program składają się: Zajęcia integracyjne połączone z elementami: arteterapii i robótkami ręcznymi, ludoterapii, muzykoterapii, treningi pamięci, nauki obsługi komputera, wykładami przygotowanymi przez członków klubu, wspólnym odpoczynkiem i rekreacją, zajęcia o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym. Dodatkowo członków Klubu Bednarska zapraszamy na: udział w wyjściach lub wyjazdach kulturalnych, spacery z kijkami nordic walking połączone z prawidłową nauką techniki chodu z kijkami, wyjścia na siłownię zewnętrzną z nauką prawidłowego korzystania ze sprzętów.

Szczegółowe informacje:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań, rejestracja tel. 61 855 11 76

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania