Poznańskie Centrum Seniora. Ośrodek geriatryczno – gerontologiczny.

93.360,00 zł  – dotacja na rok 2018

Celem pracy ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych i ich rodzin. Cel ten realizujemy poprzez działalność o charakterze informacyjno doradczym, specjalistyczną opiekę medyczną oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Praca zespołu, – a w szczególności interdyscyplinarnego zespołu wyjazdowego – złożonego z lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek oraz psychologa – w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych. Działania te mają także istotne znaczenie dla aktywizacji seniorów i skutecznie przyczyniają się do poprawy samodzielnego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie i w rodzinie, co w rezultacie przyczynia się do podniesienia jakości ich życia. Centrum oferuje swoim podopiecznym również aktywne wsparcie wolontariuszy.
Mieszkańców Poznania zapraszamy do korzystania z bezpłatnych świadczeń:
– opieka poradni geriatrycznej – również domowa, COG (Całościowa Ocena Geriatryczna)
– opieka pielęgniarska – opieka wspierająca i wizyty instruktażowe,
– badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne,
– porady prawne,
– porady psychologiczne,
– porady socjalno – bytowe,
– porady dietetyczne,
– rehabilitacja pamięci i orientacji,
– wolontariat 50+,
– szkolenia dla rodzin i/lub opiekunów osób starszych, w tym szczególnie osób leżących i osób z zaburzeniami funkcji poznawczych,
– warsztaty komputerowe.

Świadczenia udzielane są bezpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu

Szczegółowe informacje:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań, rejestracja tel. 61 855 11 76

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania