Zapewnienie holistycznej domowej opieki hospicyjnej osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym

Celem zadania jest redukcja nierówności w dostępie do świadczeń i usług zdrowotnych w zakresie domowej opieki hospicyjnej nad osobami z niepełnosprawnościami i terminalnie chorymi, które nie kwalifikują się do objęcia opieką ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia instytucjonalnego i dostępu do holistycznej opieki paliatywnej i hospicyjnej osobom u schyłku życia, niezależnie od wieku, rodzaju schorzenia i statusu materialnego.

Podopiecznym zapewniamy, holistyczną domową opiekę paliatywno-hospicyjną – wizyty członków zespołu opieki paliatywnej (lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa), a także możliwość korzystania ze wsparcia wolontariuszy. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie możliwie najlepszej jakości u schyłku życia chorych i ich rodzin.

Program jest współfinansowany ze środków pochodzących z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

samorzad-woj-wlkp

Zapisy i informacje:
61 852 92 99