Zapewnienie holistycznej domowej opieki hospicyjnej osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym

Celem realizacji zadania jest zapewnienie wsparcia instytucjonalnego i dostępu do profesjonalnej domowej opieki osobom przewlekle i/lub nieuleczalnie chorym, niezależnie od wieku, rodzaju schorzenia i statusu materialnego.
Cel realizowany jest poprzez zapewnienie tym osobom specjalistycznej domowej opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Podejmowane działania zmierzają do zapewnienia możliwe najwyższego komfortu ostatniego okresu życia osób nieuleczalnie chorych oraz usprawniania i poprawy funkcjonowania w środowisku domowym osób przewlekle chorych.

Program jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Miasta Poznania

logo_POZnan_pl_RGB-300

Zapisy i informacje:
61 852 92 99