Poznańskie Centrum Seniora

Świadczenie wsparcia w ramach ośrodka geriatryczno – gerontologicznego

Poznańskie Centrum Seniora działa od 2005 roku. Działania ośrodka współfinansowane są z budżetu Miasta Poznania

Celem pracy ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych i ich rodzin.

Cel ten realizujemy poprzez działalność o charakterze informacyjno doradczym, specjalistyczną opiekę medyczną oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Praca zespołu, – a w szczególności interdyscyplinarnego zespołu wyjazdowego – złożonego z lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek oraz psychologa – w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych.
Działania te mają także istotne znaczenie dla aktywizacji seniorów i skutecznie przyczyniają się do poprawy samodzielnego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie i w rodzinie, co w rezultacie przyczynia się do podniesienia jakości ich życia. Centrum oferuje swoim podopiecznym również aktywne wsparcie wolontariuszy.

Mieszkańców Poznania zapraszamy do korzystania z bezpłatnych świadczeń:
– opieka poradni geriatrycznej – również domowa,
– opieka pielęgniarska – opieka wspierająca i wizyty instruktarzowe,
– badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne,
– porady prawne,
– porady psychologiczne,
– porady socjalno – bytowe,
– rehabilitacja pamięci i orientacji,
– wolontariat 50+.
Świadczenia udzielane są bezpłatnie po wcześniejszym
ustaleniu terminu pod nr telefonu 61 852 92 99

.