Program „Kierunek zdrowie”

Wielodyscyplinarny program poprawy stanu fizycznego i psychicznego Seniorów.

Program został przygotowany specjalnie z myślą o osobach starszych wymagających specjalistycznych świadczeń usprawniających, rehabilitacyjnych, wsparcia psychologicznego oraz działań profilaktycznych. Program oferuje seniorom indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające, rehabilitacyjne oraz warsztaty i grupy wsparcia/grupy terapeutyczne, dzięki którym możliwa stanie się poprawa sprawności psychofizycznej beneficjentów zadania i ich stanu psychicznego. Wszystkie działania realizowane są przez wykwalifikowany personel posiadający bogate doświadczenie w pracy z osobami starszymi.

Działanie skierowane jest w szczególności do osób z zaburzeniami funkcji poznawczych oraz ze zmianami w układzie szkieletowo mięśniowym, a także osób cierpiących na inne typowe schorzenia wieku podeszłego, w tym ból przewlekły, charakteryzujące się szybką progresją i zniedołężnieniem, które uniemożliwiają im korzystanie z działań usprawniających i rehabilitacyjnych prowadzonych na terenie Miasta dla w pełni sprawnych seniorów.
Program realizowany jest z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji ruchowej i gimnastyki oraz nowoczesnego oprogramowania komputerowego do rehabilitacji i usprawniania funkcji poznawczych oraz tradycyjnych metod psychologicznych – w tym specjalistycznych testów.

Działania w programie:
– usprawniająco – rehabilitacyjne świadczenia fizjoterapeutyczne ambulatoryjne z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego i gimnastycznego,
– usprawniająco – rehabilitacyjne świadczenia fizjoterapeutyczne domowe,
– rehabilitacja pamięci i orientacji – wsparcie psychologiczne – zajęcia indywidualne,
– warsztaty żywieniowe – profilaktyka żywieniowa (profilaktyka chorób dietozależnych),
– prowadzenie grupy wsparcia/ grupy terapeutycznej/ dla osób m.in. z zaburzeniami funkcji poznawczych i funkcji narządu ruchu.

Zapisy i informacje:
61 852 92 99

Działanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Poznania