Działanie dedykowane jest mieszkańcom Poznania po 60. roku życia, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych, otępienie lekkiego stopnia i osób po przebytych udarach. W ramach ośrodka prowadzony jest pobyt dzienny dla seniorów, w ramach którego zapewniamy profesjonalną opiekę i szeroki zakres zajęć aktywizujących, kompensacyjnych, terapeutyczno – rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz socjoterapeutycznych.
Kwalifikacja do korzystania ze świadczeń ośrodka dokonywana jest na postawie kolejności zgłoszeń i wyniku testów. Przy decydowaniu o kolejności przyjęcia do ośrodka liczyć się będzie faktyczny stan funkcjonalny osoby oraz prawdopodobieństwo uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych.
Warunkiem korzystania z ośrodka wsparcia jest kontrolowanie funkcji zwieraczy odbytu i trzymania moczu przez beneficjentów. Ośrodek jednoczasowo obejmuje opieką 4 osoby. Przewidywany okres pobytu wynosi od 2-6 miesięcy.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 61 852 92 99

Działanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Poznania

poznan3