Adresatami zadania są seniorzy miasta Poznania – osoby, które kończyły 60. rok życia.

Świadczenie wsparcia w ramach ośrodka geriatryczno – gerontologicznego.

Celem pracy ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych i ich rodzin.
Cel ten realizujemy poprzez działalność o charakterze informacyjno doradczym, specjalistyczną opiekę medyczną oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Praca zespołu, – a w szczególności interdyscyplinarnego zespołu wyjazdowego – złożonego z lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek oraz psychologa – w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych.
Działania te mają także istotne znaczenie dla aktywizacji seniorów i skutecznie przyczyniają się do poprawy samodzielnego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie i w rodzinie, co w rezultacie przyczynia się do podniesienia jakości ich życia. Centrum oferuje swoim podopiecznym również aktywne wsparcie wolontariuszy.

Mieszkańców Poznania zapraszamy do korzystania z bezpłatnych świadczeń:
– opieka poradni geriatrycznej – również domowa,
– opieka pielęgniarska – opieka wspierająca i wizyty instruktażowe,
– badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne,
– porady prawne,
– porady psychologiczne,
– porady socjalno – bytowe,
– porady dietetyczne,
– porady farmakologiczne,
– warsztaty terapii zajęciowej,
– rehabilitacja pamięci i orientacji,
– wolontariat 50+,
– szkolenia dla rodzin i/lub opiekunów osób starszych, w tym szczególnie osób leżących i osób z zaburzeniami funkcji poznawczych,
– warsztaty komputerowe.

Świadczenia udzielane są bezpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu 61 852 92 99