Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób.

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej domowej opieki medycznej, wsparcia informacyjnego i psychologicznego osobom chorym terminalnie oraz edukacji związanej z opieką, pielęgnacją i usprawnianiem chorych.

Cel realizowany zostanie poprzez zapewnienie domowej opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego.  Podejmowane działania zmierzają do zapewnienia możliwe najwyższego komfortu ostatniego okresu życia osób terminalnie chorych ich usprawniania i poprawy funkcjonowania w środowisku domowym.

Zapisy i informacje:
61 852 92 99

Działanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Poznania

poznan3