Aktywny Senior

11 500,00 zł – dotacja 1 – 31.10.2017

Działanie dedykowane jest mieszkańcom Poznania, który ukończyli 60. rok życia. i przewidziane jest dla seniorów skupionych wokół WSWOP Hospicjum Domowe – wolontariusze i beneficjenci projektów senioralnych. Wyjazd dla 40 osób.

Na program składają się:
Dwudniowy wyjazd integracyjny na trasie: Bardo Śląskie – Wrocław – Skalne Miasto – Świdnica,  połączony z warsztatami rozwoju osobistego oraz spacerem nordic walking. Prelekcja tematyczna związana z w/w działaniem dotycząca dziedzictwa kultowego danego regionu.

Celem działania jest promocja aktywności turystycznej, wsparcie psychologiczne i integracja grupy oraz poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, a także poprawa funkcjonowania psychicznego seniorów, wzrost wiary we własne możliwości, ukazania zasobów służących pozytywnemu starzeniu się.

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania