Holistyczna opieka geriatryczna dla Poznańskich Seniorów
28 195,00 zł – dotacja na rok 2017

Program polega na realizacji zestawu badań oraz przeprowadzenia Całościowej Oceny Geriatrycznej dla osób starszych w złym stanie zdrowia, w tym dla pacjentów poradni geriatrycznej przy WSWOP „Hospicjum Domowe”. Zestaw badań obejmuje badania rekomendowane do wykonania w kompleksowej opiece geriatrycznej zawarte w opracowanych w 2013 roku standardach postępowania w opiece geriatrycznej
Program zapewnia seniorom badania medyczne nie finansowane w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia: – przeprowadzenie COG – całościowej oceny geriatrycznej przez zespół specjalistów poradni geriatrycznej i ustalenie planu opieki, – wykonanie zestawu podstawowego diagnostycznych badań krwi i moczu, – wykonie dodatkowych badań diagnostycznych krwi. – wykonanie i opis badania EKG. Celem zadania jest uzupełnienie opieki medycznej oferowanej świadczeniobiorcom prze NFZ oraz zapewnienie seniorom Miasta Poznania kompleksowej ambulatoryjnej opieki geriatrycznej.

Szczegółowe informacje i zapisy:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań , pok. nr 19 tel 61 852 92 99

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania