Dzienny Dom Wsparcia dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych
40.000 zł  – dotacja na rok 2016 i 2017

Działanie dedykowane jest mieszkańcom Poznania po 60. roku życia, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych, otępienie lekkiego stopnia i osób po przebytych udarach. W ramach ośrodka prowadzony jest pobyt dzienny dla seniorów, w ramach którego zapewniamy profesjonalną opiekę i szeroki zakres zajęć aktywizujących, kompensacyjnych, terapeutyczno – rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz socjoterapeutycznych. Kwalifikacja do korzystania ze świadczeń ośrodka dokonywana jest na postawie kolejności zgłoszeń i wyniku testów. Przy decydowaniu o kolejności przyjęcia do ośrodka liczyć się będzie faktyczny stan funkcjonalny osoby oraz prawdopodobieństwo uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych.
Warunkiem korzystania z ośrodka wsparcia jest kontrolowanie funkcji zwieraczy odbytu i trzymania moczu przez beneficjentów. Ośrodek jednoczasowo obejmuje opieką 4 osoby. Przewidywany okres pobytu wynosi od 2-6 miesięcy.

Szczegółowe informacje:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań , pok. nr 19 tel 61 852 92 99

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania