Sprawniejsi w domu – aktywni w życiu. Usługi domowe w zakresie aktywizacji psychofizycznej dla seniorów.
10 000, 00 dotacja na rok 2017

Zadanie realizowane w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017 roku.
Zadaniem objęci zostaną seniorzy z powiatu poznańskiego o niskiej aktywności życiowej, którzy, najczęściej ze względu na stan zdrowia, pozostają w domach w związku z czym mają znacznie ograniczony dostęp do usług i działań aktywizujących kierowanych do seniorów. Oferowane usługi dotyczą świadczeń o charakterze aktywizującym, usprawniającym w następującym zakresie:

1. Świadczenia/usługi fizjoterapeutyczne – usprawnianie ruchowe, aktywizacja fizyczna, organizacja przestrzeni życiowej, edukacja.
2. Świadczenia/usługi psychologiczne – wsparcie psychologiczne, aktywizacja poznawcza, budowanie motywacji, poczucia własnej wartości i pozytywnego myślenia, walka ze stereotypowym postrzeganiem siebie jako osoby starszej i niesprawnej.

Zadanie finansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu – zdania zlecone