„Stop urazom i wypadkom wśród seniorów !” – organizacja kampanii informacyjno – edukacyjnej.

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów, w formie minikonferencji, w zakresie zapobiegania urazom i wypadkom wśród osób starszych z udziałem specjalistów. Ponadto w ramach zadania zostanie opracowana i wydrukowana tematyczna broszurka adresowana do seniorów powiatu poznańskiego, ich opiekunów i uczestników konferencji.
Celem zadania jest przekazanie wiedzy z zakresu profilaktyki urazów i wypadków wśród osób starszych jak największej liczbie mieszkańców powiatu poznańskiego.

Zadanie finansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu – zdania zlecone