Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób.
81 645,00 zł  – dotacja na rok 2017

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej domowej opieki medycznej, wsparcia informacyjnego i psychologicznego osobom chorym terminalnie oraz edukacji związanej z opieką, pielęgnacją i usprawnianiem chorych.
Cel realizowany zostanie poprzez zapewnienie domowej opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego.  Podejmowane działania zmierzają do zapewnienia możliwe najwyższego komfortu ostatniego okresu życia osób terminalnie chorych ich usprawniania i poprawy funkcjonowania w środowisku domowym.

Szczegółowe informacje:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań , pok. nr 19 tel 61 852 92 99

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania