Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób.

18 320,00 zł  – dotacja na rok 2018

Działanie dedykowane jest mieszkańcom Poznania po 50. roku życia. Zadanie polega na realizacji cyklu spotkań edukacyjnych dla osób starszych z zakresu promocji zdrowego odżywiania się i zapobiegania zaburzeniom odżywiania w starszym wieku.

Zadanie obejmuje:
Przeprowadzenie cyklu 10 warsztatów edukacyjno-szkoleniowych z dietetykiem i psychologiem oraz zapewnienie każdemu beneficjentowi dostępu do porad dietetycznych, w tym oceny stanu odżywiania wraz z określeniem BMI oraz analizą składu ciała (BIA). Dla każdego uczestnika opracowane zostaną wskazówki żywieniowe związane z dokonaną oceną stanu odżywiania. Planowane jest także wydanie publikacji edukacyjno-informacyjnej, także z gotowymi przepisami, wypracowanymi podczas warsztatów z beneficjentami.

Szczegółowe informacje:
WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571  Poznań, rejestracja tel. 61 855 11 76

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania