Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Pracownicy danej firmy, wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (CCI). Myślą przewodnią obu strategii jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa. Także nasze Stowarzyszenie chętnie korzysta z doświadczenia pracowników różnych branży. Mogą to być różnego rodzaju konsultacje, pomoc w organizacji zbiórek czy innych wydarzeń dla lub na terenie Hospicjum.