Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Dla potrzebujących

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dla potrzebujących

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to oddział przyjmujący pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki medycznej np. przewlekle chorych, z niepełnosprawnością, po zabiegach operacyjnych lub innych ciężkich chorobach.

Skierowanie oraz dokument stwierdzający wysokość dochodu pacjenta (decyzja ZUS, przedostatni lub ostatni odcinek renty lub emerytury albo zaświadczenie przedstawiające wysokość dochodu, zasiłek chorobowy, zasiłek z MOPR i inne) składa się w rejestracji.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

W przypadku, jeżeli do Zakładu została złożona kopia dokumentacji (e-mail), pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

– Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego musi być ubezpieczona i złożyć wniosek do ZOL do  weryfikacji na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający wysokość dochodu, aktualne wyniki badań laboratoryjnych i wypis ze szpitala

Dokumenty do pobrania Kliknij tutaj

– Przeciwwskazania do przyjęcia do ZOL:
a) ocena w skali Barthel powyżej 40 punktów
b) brak dokumentów ubezpieczenia i stwierdzających wysokość dochodu
c) zaawansowana choroba nowotworowa
d) choroba psychiczna lub uzależnienie
e) brak zgody pacjenta

W zakładzie opiekuńczo – leczniczym NFZ pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych, natomiast pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania – zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu). Jeśli świadczeniobiorcą jest osoba ucząca się, która nie ukończyła 26 lat, odpłatność za przebywanie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosić będzie 200% kwoty najniższej emerytury, jednak opłata nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (dochód na osobę w rodzinie ustala się również w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej).

– Pielęgniarka koordynująca Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela informacji świadczeniobiorcy o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych).

Wymagane dokumenty

1. Skierowanie do objęcia opieką w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

2. Ocenę w skali Barthel – od 0 do 40 punktów

3. Kopia wypisu ze szpitala zawierająca rozpoznanie

4. Dokument potwierdzający ubezpieczenie

5. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu pacjenta, np. decyzję o przyznaniu renty lub emerytury

 

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Telefon: 61 855 11 76

Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia