Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Dla potrzebujących

Poradnia medycyny paliatywnej

Dla potrzebujących

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Medycyny Paliatywnej sprawuje ambulatoryjną i domową opiekę nad chorymi pozostającymi w trakcie leczenia przyczynowego. Porady / wizyty domowe w ramach poradni realizowane są nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Świadczeniobiorcy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej, profesjonalnej opieki mogą być kierowani do hospicjum stacjonarnego. Poradnia medycyny paliatywnej jest integralnie związana z hospicjum domowym. Celem podejmowanych wysiłków jest osiągnięcie jak najlepszej, możliwej do uzyskania jakości życia chorych i ich rodzin.

Wymagane dokumenty

1. Skierowanie do objęcia opieką poradni medycyny paliatywnej

2. Kopia wypisu ze szpitala zawierająca rozpoznanie

2. Dokument potwierdzający ubezpieczenie

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Telefon: 61 855 11 76

Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia