Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Dla potrzebujących

Wentylacja domowa dla dzieci i dorosłych

Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie


Pod opieką naszego zespołu domowego pozostają również dzieci i osoby dorosłe z niewydolnością oddechową, które wymagają stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora, ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagającej hospitalizacji, wymagającej jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Oprócz specjalistycznej opieki zapewniamy naszym podopiecznym, niezbędny sprzęt medyczny oraz badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

Wymagane dokumenty

1. Skierowanie do objęcia opieką

2. karta informacyjna leczenia szpitalnego

3. wyniki badań

4. kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych w zakresie wentylacji mechanicznej wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

5. dokument potwierdzający ubezpieczenie

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Telefon: 61 855 11 76

Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia