Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Hospicjum Domowe

Kardio 50+


Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób.

27 347,50 zł – dotacja na rok 2018

Działanie dedykowane jest mieszkańcom Poznania po 50. roku życia. Zadanie polega na prowadzeniu programu profilaktyki kardiologicznej pod nazwą ,, Kardio 50 +” podczas którego odbywać się będą wykłady szkoleniowo – edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w starszym wieku. Celem zadania jest profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, a w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, a przez to redukcja ich występowania i natężenia w populacji osób starszych.

W każdym miesiącu odbywać będą się:

  1. Jeden wykład z kardiologiem.

  2. Jeden wykład z psychologiem.

  3. Przesiewowe badania krwi dla osób uczestniczących w wykładach.

Badania dodatkowe dla osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia – wczesne wykrycie i leczenie chorób układu krążenia.
W ramach zadania zorganizowane będą dwa otwarte rajdy integracyjne NORDIC WALKING – promocja zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania

Szczegółowe informacje i zapisy:

WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571 Poznań,
rejestracja tel. 61 847 41 66
Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia