Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Hospicjum Domowe

Działalność statutowa

Opieka paliatywna-hospicyjna ma na celu roztoczenie wszechstronnej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby. Jej istotę określa umiejętne połączenie wrażliwości na ludzkie cierpienie i pełnego troski pochylenia się nad człowiekiem cierpiącym, ze skutecznymi i profesjonalnymi metodami niesienia chorym pomocy. Zrozumienie potrzeb pacjentów i roztoczenia działań chroniących chorego i jego rodzinę, zapewniających poprawę jakości życia i godne umieranie. Opieka ta uwzględnia potrzeby psychiczne, socjalne, duchowe i somatyczne chorych oraz wspiera rodzinie w trakcie choroby bliskiej osoby i w okresie osierocenia.

Wolontariusze – ludzie o różnych zawodach i zakresie działalności, którzy podejmują się dobrowolnie i bezpłatnie brać udział w opiece paliatywnej, rozumieją i akceptują jej zasady, winni cechować się wrażliwością, uczciwością i zdolnością do empatii.

Naczelna zasada działania naszego Stowarzyszenia to:

– każda osoba u schyłku swego życia, potrzebująca pomocy, musi ją uzyskać.

Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia