Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Hospicjum Domowe

Poznańskie Centrum Seniora. Ośrodek geriatryczno-gerontologiczny.


112 500 zł – dotacja na rok 2019

Celem pracy ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych i ich rodzin. Cel ten realizujemy poprzez działalność o charakterze informacyjno doradczym, specjalistyczną opiekę medyczną oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Praca zespołu, – a w szczególności interdyscyplinarnego zespołu wyjazdowego – złożonego z lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek oraz psychologa – w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych. Działania te mają także istotne znaczenie dla aktywizacji seniorów i skutecznie przyczyniają się do poprawy samodzielnego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie i w rodzinie, co w rezultacie przyczynia się do podniesienia jakości ich życia. Centrum oferuje swoim podopiecznym również aktywne wsparcie wolontariuszy.

Mieszkańców Poznania zapraszamy do korzystania z bezpłatnych świadczeń:

 • opieka poradni geriatrycznej – również domowa, COG (Całościowa Ocena Geriatryczna)

 • opieka pielęgniarska – opieka wspierająca i wizyty instruktażowe

 • badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

 • porady prawne

 • porady psychologiczne

 • porady socjalno – bytowe

 • porady dietetyczne

 • rehabilitacja pamięci i orientacji

 • wolontariat 50+

 • szkolenia dla rodzin i/lub opiekunów osób starszych, w tym szczególnie osób leżących i osób z zaburzeniami funkcji poznawczych

 • warsztaty komputerowe

 • Świadczenia udzielane są bezpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania

Szczegółowe informacje i zapisy:

WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571 Poznań,
rejestracja tel. 61 855 11 76
Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia