Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Hospicjum Domowe

ASOS 2018. Centrum usług senioralnych i wsparcia seniora


Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób.

136 955,00 – dotacja na rok 2018

Centrum Usług Senioralnych i Wsparcia Seniora to kompleksowy program służący zapewnieniu wsparcia społecznego, wzrostu dostępności i różnorodności oferty usług społecznych dla seniorów. Projekt dedykowany jest osobą, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Poznania oraz powiatu poznańskiego. W programie oferowane są usługi:

1. Usprawniająco – opiekuńcze w miejscu zamieszkania (dla osób o dużym stopniu niesprawności i osób z chorobami otępiennymi), do których zaliczają się:

  • wspomagające usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne

  • usługi wspomagająco - edukacyjne w zakresie usprawniania funkcjonalnego

  • usługi edukacyjno – doradcze w zakresie właściwego sposobu odżywiania się

  • usługi psychologiczne – wsparcie indywidualne i reedukacja poznawcza

2. Społeczne realizowane poza miejscem zamieszkania: w miejscu zamieszkania (dla osób o dużym stopniu niesprawności i osób z chorobami otępiennymi), do których zaliczają się:

  • wsparcie rozwoju osobistego i funkcjonowania poznawczego

  • usługi edukacyjne, poradnicze i doradcze m.in.: konsultacje dietetyczne, indywidualne wsparcie psychologiczne i trening poznawczy, kawiarenka dla seniora, indywidualne warsztaty dla osób o obniżonej sprawności poznawczej w Sali doświadczania świata

  • działania sportowo rekreacyjne i turystyczne: cykl grupowych zajęć sportowo – rekreacyjnych o charakterze ogólnorozwojowym, wyjazdy turystyczno – krajoznawcze i wyjścia kulturalne

  • Przed rozpoczęciem realizacji projektu i na jego zakończenie u uczestników prowadzona jest ocena sprawności funkcjonalnej i poznawczej. Celem programu jest zapewnienie dostępu do różnorodnej oferty usług społecznych dla seniorów, warunkującej zachowanie dobrej jakości życia, niezależności oraz sprawności psychofizycznej i funkcjonalnej w życiu codziennym.

Zadanie finansowane z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szczegółowe informacje i zapisy:

WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571 Poznań,
pok. nr 19 tel 512 897 953
Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia