Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Hospicjum Domowe

Opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi


125 248,00 zł - dotacja na rok 2020

Celem zadania jest poprawa jakości życia osobom przewlekłe i nieuleczalne chorym oraz wsparcie rodzin/osób sprawujących opiekę nad tymi chorymi poprzez zapewnienie dostępu do profesjonalnej domowej opieki medycznej, wsparcie psychologiczne oraz terapię polisensoryczną i warsztaty dla opiekunów/rodzin.

Zadanie adresowane jest do osób chorych terminalnie, niezależnie od rodzaju choroby, zamieszkujących w granicach administracyjnych Miasta Poznania. Świadczenia realizowane będą na rzecz dorosłych pacjentów i dzieci, którzy nie są objęci opieką w ramach świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Kwalifikacji do objęcia pacjenta opieką dokonywać będzie lekarz hospicjum domowego.

W ramach zadania będzie można skorzystać z następujących świadczeń:

wizyty domowe wielodyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej: lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta i psychologa

domowe świadczenia terapii polisensorycznej - z wykorzystaniem walizkowego zestawu do terapii
Odpowiednio prowadzona terapia poprzez indywidualnie dostosowaną stymulację i aktywizację wybranego zmysłu, umożliwia znalezienie nowej drogi dotarcia do chorego, którego zaburzenia utrudniają prawidłową komunikację, zapewnia także odprężenie, redukcję lęku i bólu poprzez wyciszenie i wypoczynek. Terapia taka, poza walorem terapeutycznym, spełnia również funkcje rehabilitacyjne w obrębie narządu wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku, układu mięśniowego – szczególnie w przypadku nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci.

wsparcie grupowe i/lub rodzinne - dyżury psychologa
Udzielanie wparcia to pomoc w łagodzeniu cierpienia i bezradności, w odzyskaniu sił oraz kontroli nad własnym życiem, interwencja w środowisku, fachowa informacja.

Rejestracja telefoniczna: 61 855 11 76 lub 512 041 868 lub osobiście pok. nr 7 w siedzibie WSWOP "Hospicjum Domowe"
Dyżur psychologa realizowany będzie dwa razy w miesiącu: wtorki 13:30-15:00.

prowadzenie warsztatów z pielęgnacji dla osób chorych na przewlekłe i nieuleczalne choroby oraz ich rodzin i opiekunów

Rejestracja telefoniczna: 61 855 11 76 lub 512 041 868 lub osobiście pok. nr 7 w siedzibie WSWOP "Hospicjum Domowe"

Termin spotkania ustalany będzie po zgłoszeniu się odpowiedniej liczy uczestników.

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania

Szczegółowe informacje i zapisy:

WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571 Poznań,
rejestracja tel. 512 041 868
Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia