Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Hospicjum domowe

Budowa Hospicjum Stacjonarnego

Zbiórka dla hospicjum

Pomóż nam dokończyć budowę hospicjum, dla najbardziej potrzebujących

Usługi

Każda pomoc jest bezcenna ……

Pomóż nam dokończyć budowę hospicjum, dla najbardziej potrzebujących

Celem akcji jest zebranie środków na ukończenie budowy i rozpoczęcie działalności hospicjum stacjonarnego dla Dzieci i Dorosłych w Poznaniu. Będzie to pierwsze hospicjum stacjonarne w Polsce, gdzie profesjonalną opiekę medyczną u schyłku życia znajdą seniorzy, niezależnie od rodzaju schorzenia oraz pierwsze w Wielkopolsce stacjonarne hospicjum dla dzieci.

Ośrodek przy ul. Engeströma 11 w Poznaniu budujemy od 3 lat. Dotychczasowe koszty wyniosły około 3 200 000 zł i pokryte zostały z kredytu bankowego, datków od ofiarodawców indywidualnych, szkół, firm oraz 1% podatku. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Do zrealizowania naszego celu potrzebna jest jeszcze kwota 2 500 000 zł. Koszty dotyczą ukończenia budowy i wyposażenia placówki. Takiej kwoty nie jesteśmy w stanie zebrać bez pomocy, dlatego zwracamy się o nią do Was, mimo, że do tej pory zawsze radziliśmy sobie sami. Podkreślamy, że Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi wyłącznie nieopodpłatną działalność statutową na rzecz swoich podopiecznych.

Mimo, że nie mamy środków do ukończenia budowy mamy to, co w naszej działalności jest najważniejsze – wspaniały, oddany, dobrze przygotowany personel medyczny z ogromnym doświadczeniem oraz wspaniałych wolontariuszy. Wszyscy są gotowi do dalszej ciężkiej pracy. Ale najważniejsze jest to, że na miejsce w nowym hospicjum oczekują już nieuleczalnie chorzy pacjenci aby u schyłku życia otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie w domowej atmosferze z poszanowaniem intymności i godności ….

Pomóż Nam

Pomóż Nam ukończyć budowę hospicjum stacjonarnego …..

  Marzymy o tym, aby właśnie w takich komfortowych warunkach móc zapewnić naszym podopiecznym profesjonalną opiekę w domowej atmosferze, a najważniejsze przynosić ulgę w cierpieniu chorym u kresu życia i wytchnienie ich rodzinom. Wierzymy, że dzięki Naszej ciężkiej pracy i Waszemu wsparciu niebawem nam się to uda.

  Niesiemy pomoc tam, gdzie kończy się nadzieja …

  TY też możesz POMÓC wpłacając darowiznę w dowolnej wysokości na ukończenie budowy hospicjum

  Nasz nr konta: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

  www.kochani.org

  Celowość akcji

  Zgodnie z założeniami statutowymi, zapewniamy wszechstronną opiekę pacjentom chorującym na nieuleczalne postępujące choroby, nie poddające się leczeniu przyczynowemu. Opieka obejmuje zapobieganie i uśmierzanie bólu i objawów somatycznych oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, a także wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby oraz po śmierci chorego w okresie osierocenia. Opiekujemy się dziećmi i dorosłymi w ich własnych domach, bo wiemy, że ostatnie dni spędzone w domu, w atmosferze ciepła i miłości sprzyjają godnemu umieraniu. Mamy jednak świadomość, że z różnych wglądów opieka nad pacjentem w domu nie zawsze jest możliwa. Wiele osób, szczególnie w starszym wieku, to osoby samotne, które nie mają odpowiedniego wsparcia i opieki by pozostać w domu.

  Do hospicjów stacjonarnych przyjmowani są zazwyczaj wyłącznie pacjenci dorośli w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej opieka paliatywna jest istotną i integralną częścią opieki zdrowotnej. Każda osoba, która wymaga opieki paliatywnej, powinna mieć do niej dostęp bez jakiegokolwiek niepotrzebnego opóźnienia, w miejscu najbardziej odpowiednim do jej lub jego potrzeb i preferencji. Taką rolę będzie spełniać Hospicjum powstające z inicjatywy WSWOP „Hospicjum Domowe”, które jest dedykowane starszym osobom, bez względu na rodzaj schorzenia oraz dzieciom. Zadaniem, jakie stawia sobie Stowarzyszenie będzie nie tylko zapewnienie opieki, ale również indywidualnie dostosowana i szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna celem polepszenia jakości życia.

  Projekt przyczyni się do zmniejszenia braków w dostępie do stacjonarnej profesjonalnej, specjalistycznej opieki paliatywnej i hospicyjnej w systemie opieki zdrowotnej finansowanej z środków publicznych. Projekt ma szczególne znaczenie dla osób starszych z chorobami nienowotworowym i dzieci. W całym regionie brak dedykowanego hospicjum stacjonarnego dla dzieci a funkcjonujące jednostki stacjonarne w większości przyjmują wyłącznie osoby dorosłe z chorobami nowotworowymi.

  Stowarzyszenie od ponad 20 lat zajmuje się opieką hospicyjną domową dla dzieci i dorosłych w regionie, więc włączenie jednostki opieki stacjonarnej w strukturę funkcjonalną Stowarzyszania sprawi, iż będzie ono, jako podmiot leczniczy, realizować wszystkie dostępne w Polsce i finansowane z środków publicznych formy opieki paliatywno – hospicyjnej.

  Prosimy Was o to, byście pomogli nam rozpocząć wielką historię pomagania.

  Przelewy prosimy dokonywać na numer konta:

  WSWOP „Hospicjum Domowe”
  ul. Bednarska 4, 60-571 Poznań

  nr konta: 34 1090 1447 0000 0001 3500 2295

  Lilian & Adam

  Bednarska 4,
  60-571 Poznań

  61 855 11 76

  KRS: 0000076882

  Nr konta bankowego:

  52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

  Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

  Wykonanie: Empressia