Przekaż 1% na Hospicjum dla dzieci i dorosłych w Wielkopolsce. Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000076882 Numer konta bankowego: 52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Hospicjum Domowe

Klub Bednarska


Zapewnienie holistycznej opieki domowej osobom chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób.

42 000,00 zł – dotacja na rok 2018

Działanie dedykowane jest mieszkańcom Poznania po 60. roku życia. Zadanie polega na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów pn. „Klub Bednarska” i utworzenia miejsca spotkań, gdzie wspierani przez koordynatora, spędzają czas wolny w sposób kreatywny i twórczy. Klub ma za zadanie integrować zrzeszonych w nim seniorów oraz wspierać ich aktywność i zainteresowania. Działalność klubu ma na celu między innymi przeciwdziałanie osamotnieniu.

Na program składają się: Zajęcia integracyjne połączone z elementami: arteterapii i robótkami ręcznymi, ludoterapii, muzykoterapii, treningi pamięci, nauki obsługi komputera, wykładami przygotowanymi przez członków klubu, wspólnym odpoczynkiem i rekreacją, zajęcia o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym. Dodatkowo członków Klubu Bednarska zapraszamy na: udział w wyjściach lub wyjazdach kulturalnych, spacery z kijkami nordic walking połączone z prawidłową nauką techniki chodu z kijkami, wyjścia na siłownię zewnętrzną z nauką prawidłowego korzystania ze sprzętów.

Zadanie współfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Poznania

Szczegółowe informacje i zapisy:

WSWOP „Hospicjum Domowe”
Ul. Bednarska 4, 60 -571 Poznań,
rejestracja tel. 61 847 41 66
Lilian & Adam

Bednarska 4,
60-571 Poznań

61 855 11 76

KRS: 0000076882

Nr konta bankowego:

52 1090 1447 0000 0000 4404 7690

Copyright © 2019 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"

Wykonanie: Empressia